ترمومتری با استفاده از فلدسپات (An, Or, Ab) در توده های نفوذی قلعه یقمش غرب استان یزد

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمود خلیلی- زهرا لقمانی- عباس معماریان-
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
در سالهای اخیر روی ترمومتری سیستم سه تایی فلدسپات توجه زیادی شده است. در درجه حرارتهای بالا بین Ab-Or, Ab-An یک محلول جامد وجود دارد اما محلول جامدی بین An-Or وجود ندارد. با استفاده از این مدل می توان به حالت تعادل، نزدیک به تعادل، یا عدم تعادل و همچنین به فرایندهای بعد از تبلور (تبلور آلکالی ها، اکسولوشن ساب سولیدوس) پی برد. بیشتر فرمولهای ترمومتری فلدسپاتها بر روی دو زوج Ab-Or, Ab-An پایه گذاری شده است و به طور کامل برای هرسه محاسبه نمی شود. مزیت مهمی که ترمومتری فلدسپاتها دارد این است که یک مدل سه تایی هستند و یک حالت تعادل بین هر سه وجود دارد و اطلاعات زیادی را در مورد درجه حرارت فراهم می کند. در این مطالعه، فلدسپات های موجود در گرانودیوریت های قلعه یقمش توسط تجزیه میکروپروب (در دانشگاه اکلاهمای امریکا آنالیز و با استفاده از این داده ها جزء مولی آلبیت، آنورتیت و اورتوز آنها به دست آمده است. سپس با استفاده از برنامه کامپیوتری Thermometer دماهای سه فلدسپات به دست آورده می شود و با مقایسه آنها به این نتیجه می رسیم که این سه فلدسپات در فشارهای 1 و 2 کیلوبار در حال تعادل هستند و هیچ گونه آلایش ماگمایی و یا گزنولیتی بر روی این نمونه ها اثر نگذاشته و دمای تعادل آنها حدود 600 درجه می باشد.

کلید واژه ها: یزد