بررسی روشهای اندازه گیری و کنترل ابعادی در صنعت و جایگاه فتوگرامتری صنعتی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

بررسی روشهای اندازه گیری و کنترل ابعادی در صنعت و جایگاه فتوگرامتری صنعتی

نویسنده‌گان:

[ امیر شاهرخ امینی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری
[ مسعود ورشوساز ] - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

با توجه به روش های متنوع و رایجی که در کاربردهای کنترلی، بررسی کیفیت و اندازه گیریهای دقیق صنعتی وجود دارد، استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه با توجه به قابلیت ها و خصوصیات منحصر به فرد آن، از جایگاه مناسبی در کنترل کیفیت و اندازه گیری ها و مدلسازی های دقیق برخوردار گردیده است که وسعت این جایگاه رو به گسترش است. در این مقاله سعی گردیده با معرفی روش های گوناگون و رایج مورد استفاده در اندازه گیری های دقیق صنعتی و مقایسه کارایی آنها، قابلیت ها و مزایای کاربردی روش فتوگرامتری بردکوتاه بیان شده و از آن بعنوان روشی کارآمد، قابل جایگزین و مقرون به صرفه نام برده شود.


کلمات کلیدی:

اندازه گیری دقیق ، فتوگرامتری برد کوتاه ، فتوگرامتری صنعتی ، کنترل کیفیت ، لیزر اسکن ، مدلسازی AS-Built ، مهندسی معکوس

کلید واژه ها: سایر موارد