بررسی ساختارهای مختلف Clearinghouse ملی جهت رسیدن به ساختار بهینه

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

بررسی ساختارهای مختلف Clearinghouse ملی جهت رسیدن به ساختار بهینه

نویسنده‌گان:

[ ابراهیم امیدی گرکانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ علی منصوریان ] - استادیار گروه مهندسی GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی

خلاصه مقاله:

همزمان با مطرح شده SDI ملی، نیاز به طراحی بهترین ساختار برای Clearinghouse ملی (به عنوان مکمل اجرایی SDI) بیش ازپیش احساس می شود. مهمترین وظیفه Clearinghouse ملی هدایت کاربران جهت دستیابی سریع و ک هزینه به داده های مکانی می باشد. Clearinghouse را می توان به سه سطح جستجو، نمایش و آنالیز تقسیم در سه معماری متمرکز، غیر متمرکز و ترکیبی ارائه نمود. دراین مقاله به بررسی قابلیت های Clearinghouse هعای فعلی و ارزیابی سطوح و معماری های تعریف شده می پردازیم تا در نهایت بتوان برای اجرای سیستم Clearinghouse ملی بهترین گزینه، که شاید ترکیبی از گزینه های موجود باشد، را انتخاب نمود. استانداردهای متادیتا، Web Mapping، سرویس های جستجو، سیستم های مختصات و قیمت گذاری ازجمله استانداردهایی هستند که برای پیاده کردن این ساختار بهینه مورد نیازند.


کلمات کلیدی:

Standard , Cataog Service , Metadata , Analysis Level , Spatial Data , Clearinghouse , SDI


کلید واژه ها: سایر موارد