تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از GPS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از GPS

نویسنده‌گان:

[ مجید نعیمی ] - کارشناس نقشه برداری - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
[ مهدی نجفی علمداری ] - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

خلاصه مقاله:

تهیه نقشه های توپوگرافی که از مهمترین و اساسی ترین نیازها در طرح ها و پروژه های عمرانی محسوب ی شوند علیرغم پیشرفت چشمگیر تکنیکهای اندازه گیری ، هنوز جزء دشوارترین عملیات های نقشه بردای محسوب میشود. امروزه روشهای معمولی مشاهداتی GPS با فراهم نمودن دقتهایی در حد چند سانتی متر افق تازه ای را درنقشه برداری مهندسی ایجاد نموده است. از جمله می توان به قابلیت این ابزار در تهیه نقشه های مسطحاتی و ارتفاعی اشاره نمود. در این مقاله با توجه به تحقیقات عملی صورت گرفته در مناطق مختلف کشور، این مطلب به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

ژئوئید ، دقت ، روش ، استاتیک ، کینماتیک و نیمه کینماتیک ، مدل ژئوپتانسیل ، مشاهدات فاز موج حامل ، نقشه توپوگرافی ، GPS

کلید واژه ها: سایر موارد