تهیه نقشه ضریب گسیل ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

تهیه نقشه ضریب گسیل ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS

نویسنده‌گان:

[ مهدی آخوندزاده ] -
[ محمدرضا سراجیان ] -

خلاصه مقاله:

برخی تصاویر سنجش از دور بدلیل پوشش وسیع، بهنگام بودن و دارا بودن باندهای حرارتی، منبع اطلاعاتی مناسبی به منظور تهیه نقشه های حرارتی سطح آب (SST) و خشکی (LST)می باشند. از میان الگوریتم های ارائه شده به منظور محاسبه حرارت، الگوریتم چند باندی split- windowکاربرد متداول تری دارد. توسعه الگوریتمهای split-window بدلیل مشکلات موجود در کسب اطلاعات دقیق از اثرات اتمسفری و ضریب گسیل (emissivity) سطوح، جهت محاسبه حرارت سطح زمین به آسانی امکان پذیر نیست. بنابراین محاسبه حرارت سطح زمین با دقت مطلوب نیازمند محاسبه ضریب گسیل سطوح مختلف می باشد. در این مقاله به بررسی روشهای مختلف استخراج ضریب گسیل سطح با استفاده از تصاویر ماهواره ای پرداخته می شود و نمونه عملی آن برای تصاویر ماهواره ای MODIS مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه از روش طبقه بندی برای استخراج نوع پوشش و تخصیص ضریب گسیل به پوششهای سطح زمین در باندهای 31 و 32 سنجنده MODIS استفاده گردیده است. با بکارگیری نتایج بدست آمده از محاسبه مقادیر ضریب گسیل سطح در محاسبه حرارت خشکی دقت نقشه حرارتی بدست آمده بطور محسوسی افزایش یافته است.


کلمات کلیدی:

سنجنده ST, MODIS ضریب گسیل ، طبقه بندی

کلید واژه ها: سایر موارد