تست دقت هندسی تصاویر ماهواره ای با آرایش خطی جهت استخراج اطلاعات هندسی دو بعدی و سه بعدی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

تست دقت هندسی تصاویر ماهواره ای با آرایش خطی جهت استخراج اطلاعات هندسی دو بعدی و سه بعدی

نویسنده‌گان:

[ محمد نجف طرقی ] - دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[ مهدی ساعتی ] - گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران
[ سعید صادقیان ] - مرکز تحقیقات نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور

خلاصه مقاله:

جهت تصحیح هندسی تصاویر با سیستم تصویربرداری خطی نیاز به مدلهایی می باشد که بتوان دینامیک بودن هندسه تصویر برداری را مدل نمود. در مورد تصاویر سنجنده های با قدرت تفکیک بالا بنا به دلایل متعددی مانند دلایل امنیتی، اطلاعات مربوط به موقعیت ووضعیت ماهواره از سوی موسسه عرضه کننده ارائه نمی گردد. لذا استفاده از مدلهای هندسی مستقل از اطلاعات فوق ضروری می باشد(توابع گویا). در این مقاله دقت هندسی تصاویر سه سنجنده IKONOS و MOMS-O2 ,SPOT جهت استخراج اطلاعات هندسی دوبعدی وسه بعدی توسط مدلهای هندسی مختلف تست گردیده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تصاویر SPOT از لحاظ هندسی جهت تولید نقشه های توپوگرافی با مقیاس کوچکتر از ۱:۵۰۰۰۰ ,تصاویر MOMS جهت تولید نقشه های سطحاتی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و تصاویرIKONOS از لحاظ هندسی جهت تولید تصاویر اورتو با مقیاس ۱:۵۰۰۰ مناسب می باشند.


کلمات کلیدی:

آرایش خطی، تست دقت هندسی، تصاویر ماهواره ای، مدلهای هندسی

کلید واژه ها: سایر موارد