جانمایی دوربین در فتوگرامتری صنعتی بروش بهینه سازی چندگانه تکاملی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

جانمایی دوربین در فتوگرامتری صنعتی بروش بهینه سازی چندگانه تکاملی

نویسنده‌گان:

[ محمد سعادت سرشت ] -
[ فرهاد صمدزادگان ] -

خلاصه مقاله:

در این مقاله مساله جانمایی دوربین با اهداف اندازه گیری موقعیت، شکل و ابعاد یک شی و تامین همزمان قیود دید مورد بررسی قرار گرفته و در قالب یک مساله بهینه سازی تکاملی چندگانه مورد حل قرار گرفته است. به همین منظور برای اولین بار از روش NSGA-II که روشی بهینه سازی مبتنی بر مفهوم جبهه پرتو است استفاده شده است. مزیت این روش ارائه راه حل بهینه برای مواقعی است که روشهای معمول به جواب نمی رسند یا در نقطه بهینه موضعی همگرا می شوند . این روش قابلیت تحلیل کارایی روشهای دیگر جانمایی دوربین و تبیین پیچیدگی مساله جانمایی دوربین در شبکه های فتوگرامتری را بدست می دهد. در این تحقیق پس از پیاده سازی روش NSGA-II تستهایی روی یک حالت پیچیده جانمایی دوربین صورت گرفت. نتایج این تست مبین قابلیت بالای این روش در حل مسائل سخت مانند طراحی شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه می باشد.


کلمات کلیدی:

الگوریتمهای تکاملی ، بهینه سازی ، جبهه پرتو ، جانمایی دوربین ، طراحی شبکه ، فتوگرامتری صنعتی ، فتوگرامتری برد کوتاه ، قابلیت دید ، مدلسازی قیود دید ، هوش مصنوعی

کلید واژه ها: سایر موارد