دوربینهای هوایی رقومی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

دوربینهای هوایی رقومی

نویسنده‌گان:

[ معصومه خیری ] -
[ سعید صادقیان ] -

خلاصه مقاله:

با توجه به اینکه دانش مربوط به این دوربینها از سالها پیش در کشورهای توسعه یافته در حال پیشرفت است و استفاده های عملی زیادی از این دوربینها جهت تولید نقشه های توپوگرافی در آنها، باور تبدیل فتوگرامتری به فتوگرامتری کاملا رقومی را قوت می بخشد. در این مقاله بطور مختصر بر انواع دوربینهای رقومی -دوربینهای سطحی دوربینهای خطی رقومی- و مدلهای هندسی آنها پرداخته شده است. دراین مقاله معرفی برترین دوربینهای هوایی رقومی تجاری، مشخصات فنی، ارزیابی هندسی و برتریهای آنها بر دوربینهای آنالوگ آورده شده اند.


کلمات کلیدی:

دوربینهای هوایی رقومی، مشخصات، ارزیابی

کلید واژه ها: سایر موارد