شناسائی بافتهای فرسوده با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

شناسائی بافتهای فرسوده با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)

نویسنده:

[ محمد ایازی ] - کارشناس ارشد فتوگرامتری و سنجش از دور

خلاصه مقاله:

با توجه به اهمیت شناسایی بافتهای فرسوده شهری که علاوه برتأثیر بصری نامطلوب در شهرهای بزرگ و درحال پیشرفت، ضریب مقاومت پائینی در برابر بلایای طبیعی دارند و همچنین لزوم شناسایی آنها براساس معیارها و شاخصهای ارائه شده اولین قدم برای احیا و نوسازی این بافتها اتخاذ تدابیری جهت شناسایی و تهیه نقشه پهنه بندی، مساحت حدود و هزینه های بازسازی آن می باشد. از طرف دیگر پیشرفت روزافزون سیستمهای اطلاعات مکانی GIS در برنامه ریزی شهری و جهت گیری مدیریت شهری کشور درجهت استفاده از این سیستمها در مدیریت و خدمات شهری می توان از توانایی های سیستم های GIS بعنوان ابزاری درشناسایی بافتهای فرسوده براساس معیارهاوشاخصهای ارائه شده سود جست. طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی GIS با نگرش به موضوع بافتهای فرسوده علاوه برزمینه سازی گرایش مدیریت شهری در بکارگیری سیستمهای نوین مدیریتی ، ضمن استفاده از کاربردهای گسترده این سیستمها در مدیریت شهری، نیاز مدیران برای شناسایی بافتهای فرسوده براساس ملاکهای مختلف با پارامترهای متفاوت را برآورده می سازد.


کلمات کلیدی:

بافت فرسوده ، نقشه پهنه ، Design ، Implementation ، Urban ، GIS ، Application

کلید واژه ها: سایر موارد