کالیبراسیون هندسی پروژکتور در سیستم نور ساختار یافته به روش فتوگرامتری بردکوتاه

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

کالیبراسیون هندسی پروژکتور در سیستم نور ساختار یافته به روش فتوگرامتری بردکوتاه

نویسنده‌گان:

[ اکبر جعفری ] - قطب مهندسی نقشه برداری مقابله با سوانح طبیعی
[ محمد سعادت سرشت ] - گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

از آنجا که روش فتوگرامتری برد کوتاه دقت و اتوماسیون بالایی در اندازه گیری سه بعدی نقاط (تارگتها) از خود نشان می دهد و اندازه گیری دقیق سطوح سه بعدی با آن، به میزان قابل توجهی به نظارت انسانی نیاز دارد، امروزه روش نور ساختار یافته بعنوان یک روش مکمل برای اندازه گیری سطوح در کاربردهای صنعتی و پزشکی بسیار معمول گشته است. دقت روش نور ساختار یافته گذشته ازملاحظات سخت افزاری، بسیار به کالیبراسیون سیستم وابسته است. کالیبراسیون پروژکتور بعنوان یکی از اجزاء اصلی سیستم نور ساختار یافته در عین اهمیت، بسیار مشکل، زمانبر و هزینه بر می باشد. در این مقاله روش فتوگرامتری برای کالیبراسیون مستقیم پروژکتور بکارگرفته شده است. آزمونها نشان می دهد این روش نه تنها از سرعت بالا و هزینه کمی برخوردار است بلکه قادر است با دقت 20 برابر حد تفکیک پروژکتور آن را کالیبره نماید. دراین تحقیق این سطح از دقت امکان اندازه گیری سطوح با دقت نسبی 1:13000 را فراهم ساخته است.


کلمات کلیدی:

کالیبراسیون پروژکتور ، فتوگرامتری صنعتی ، بازسازی سه بعدی ، نورساختار یافته

کلید واژه ها: سایر موارد