کاربرد GIS در نظام اطلاعات سلامت؛ الگوی بومی شده با استفاده از VML و SVG

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

کاربرد GIS در نظام اطلاعات سلامت؛ الگوی بومی شده با استفاده از VML و SVG

نویسنده‌گان:

[ عباس نجاری ] - مدیرکل دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی پزشکی ،معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
[ ناهید رمضان قربانی ] - ،کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی ، معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
[ مهران طریحی ] - کارشناس نرم افزار کامپیوتر
[ رحمان فرجام فر ] - کارشناس نرم افزار کامپیوتر

خلاصه مقاله:

نقشه ها ابزارهایی ذاتا جذاب و عالی هستند که شاخص های نظام های اطلاعات سلامت را در قالب نظامهای اطلاعات جغرافیایی نمایش می دهند . نقشه ها نابرابری ها را آشکار می سازند و با استفاده از نمایش آن به صورت نقاط مشخص شده بر روی نقشه حداقل می توان حساسیت های سیاسی و عمومی در اموربهداشتی و پایش فعالیتهای کنترل شاخص های عملکردی را ایجاد نمود . از آنجاییکه بکارگیری نظام اطلاعات جغرافیایی در زیر ساختهای نظام اطلاعات سلامت با چالشهایی از جمله ۱ - ضعف اطلاعات با قابلیت تحلیل های مکانی ۲ - نبود پرسنل مجرب در حوزه GIS ۳ - نداشتن زیر ساخت مناسب نرم افزاری و سخت افزاری ۴ - نبود آموزش کافی جهت استفاده مدیران از GIS ۵ - در دسترس نبودن نقشه های بهنگام روبرو است . لذا ضرورت تهیه یک الگوی بومی شده مطابق با نیازهای حوزه بهداشت احساس می گردد .
هدف : هدف از این مطالعه بکارگیری الگوی بومی شده ای از سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از زبان نشانه گذاری برداری جهت نمایش نابرابری ها و حسایست های سیاسی و عمومی در امور بهداشتی می باشد . یافته ها : با استفاده از این الگو می توانیم نقشه هایی تهیه کنیم که تصویری نمی باشند بلکه نقاطی هستند که با اتصالشان چندضلعی ها را نمایش می دهند . در این صورت هر یک از اقلام مورد بررسی مثل شاخص های سلامت ، تعداد و موارد تسهیلات بهداشتی، درمانی و بیماریها در چند ضلعی های حاصله توسط زبان نشانه گذاری برداری به تفکیک استان ، شهرستان و ... تعیین موقعیت می گردند، البته انجام چنین کاری مستلزم ورود حداقل نقاط مختصات جغرافیایی مناطق و مراکز مورد بررسی می باشد . نتیجه گیری : نتایج این مطالعه حاکی از این است که استفاده از الگوی بومی شده GIS با بکارگیری VML در تکنولوژی های تحت وب JSP & ASP جهت نمایش نابرابری ها و حساسیت های سیاسی و عمومی در امور بهداشتی با سرعت بالا و حجم تراکنش اطلاعاتی پایین در ضمن صرفه جویی در هزینه ها ضروری بنظر می رسد تا سیاستگزاران و مدیران ارشد نظام بهداشتی بتوانند بموقع از چنین نقشه هایی برای پیدا کردن و مشخص ساختن اطلاعات مرتبط با مشکلاتی که نیاز به توجه بیشتر دارند، استفاده کنند .


کلمات کلیدی:

سیستم اطلاعات جغرافیایی - – GIS زبان نشانه گذاری برداری - - VML – SVG نظام اطلاعات سلامت – – HIS بهداشت– الگو - مدل – تکنولوژی تحت وب JSP & ASP

کلید واژه ها: سایر موارد