مطالعه ساختهای جریانی موجود در گرانیتوئیدهای الوند

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده علی اصغر سپاهی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
در گرانیتوئیدهای الوند، واقع در اطراف گنج نامه همدان، ساختهای جریانی (Flow structures) واضحی در نتیجه جهت یافتگی بلورها (به ویژه درشت بلورهای فلدسپات) و انکلاوهای دانه ریز بازیک حاصل شده است. مطالعه ساختهای فوق نشان می دهد که این ساختها در قسمتهای مرکزی توده نفوذی از تزریق پی در پی و چند باره ماگما در شکستگیهای قدیمی با راستای شمالی- جنوبی حاصل شده اند. جهت یافتگی درشت بلورها و انکلاوها تقریباٌ مشابه هم و در همان راستای ساختهای دایک مانند با امتداد شمالی- جنوبی است. در قسمتهای حاشیه ای پلوتون در اثر اندر کنش توده نفوذی با سنگ میزبان در هنگام جایگیری، درشت بلورها و انکلاوها تقریباٌ به موازات سطح تماس توده و سنگ میزبان ردیف شده اند. در مناطق حاشیه ای توده و مناطق گسلی (میلیونیتی) ساختهای جریانی منشاء تکتونیکی دارند و در این مناطق معمولاٌ ارتوکلاز جای خود را به میکروکلین (با ماکل تارتن) داده است.

کلید واژه ها: سایر موارد