کاربردهای GIS در صنعت برق

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

کاربردهای GIS در صنعت برق

نویسنده‌گان:

[ جواد صابریان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته GIS دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[ علی اصغر آل شیخ ] - استادیار گروه مهندسی GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ اسماعیل عدیلی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته GIS دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

هدف از ارائه این مقاله بررسی کاربردهای مختلف سیستم های اطلاعات جغرافیایی در سازمان توانیر می باشد و برای دو نمونه از این کاربرد ها که شامل کاربرد آن در بخش حوادث سازمان توانیر و همچنین کاربرد آن در بخش یافتن مکانهای مناسب برای ساخت تاسیسات جدید است نمونه عملی آورده شده است. انواع آنالیزها و تجزیه و تحلیل های مورد نیاز صنعت برق و همچنین مراحل انجام یک پروژه GIS در این مقاله ذکر گردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد