آنالیز طیفی و تشکیل مدل هارمونیک مولفه های جزر و مدی ایستگاه های خط ساحلی خلیج فارس

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

آنالیز طیفی و تشکیل مدل هارمونیک مولفه های جزر و مدی ایستگاه های خط ساحلی خلیج فارس

نویسنده:

[ ایرج جزیرئیان ] - گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

آنالیز جزر و مد شامل مشخص نمودن دامنه تمام مولفه های مهم هارمونیکهای اصلی و تعیین تاخیر فاز نسبت به فازهای اصلی مولفه های فوق در جزر و مد تعادلی می باشد. در واقع آنالیز جزر و مد تجزیه نتایج حاصل از مشاهدات ثبت شده جزر و مدی به مولفه های آن می باشد که از روشهای مختلفی می توان این پدیده را مورد بررسی قرار داد یکی از این روشها تئوری فوریه است که بحث اصلی ما در این مقاله می باشد . این مولفه های هارمونیک می توانند در پیش بینی جزر و مد در اینده مورد استفاده قرارگیرند اگراطلاعات جزر و مدی در یک موقعیت ثابت برای یک پریود زمانی مناسب ثبت شده باشد آنالیز هارمونیک اثر مولفه های نیروی جزر و مد بر روی ارتفاع جزر و مد در این موقعیت را نشان خواهد داد ولی مولفه های ارتفاع جزر و مد خواص مشابه با مولفه های تولید جزر و مد برای یک موقعیت معلوم را ندارند بنابراین شکل حوزه آبگیر اطراف آن نقطه باعث می شود که آب در یک روش احد به مولفه های نیروی های تولید جزرو مدی پاسخ دهد به این همین دلیل جهت آنالیز وپیش بینی دقیق جزر و مد در یک منطقه وسیع مانند خلیج فارس نیاز به ایستگاه های جزر و مدی متعدد با اطلاعات پیوسته میباشد. که در این قماله جهت نیل به این هدف از چندین ایستگاه جزر و مدی استفاده شده است.


کلمات کلیدی:

جزر و مد ، آنالیز طیفی ، کمترین مربعات ، آنالیز جزر و مد

کلید واژه ها: سایر موارد