الگویی برای مکان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

الگویی برای مکان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS

نویسنده‌گان:

[ فاطمه مهدی پور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[ محمدسعدی مسگری ] - استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

مکان یابی از جمله تحلیل های مکانی است که تاثیر فراوانی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیت های مختلف دارد. به همین دلیل یکی از مراحل مهم و اثر گذار پروژه های اجرایی به شمار میرود. امروزه قابلیت های بالای سیستم های اطلاعات مکانی GIS در مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های مکانی منجر به ارائه محیط بسیار کارآمدی برای اجرای مراحل مختلف تحلیل هایی از قبیل مکان یابی گردیده است. از سوی دیگر اهمیت مکانی یابی بعنوان مرحله تعیین کننده بخش اعظمی از هزینه های احداث و سایر برنامه ریزی های اقتصادی پروژه ها، آن را مورد توجه مدیران وتصمیم گیرندگان نیز قرار داده است. که نتیجه بکارگیری روش های مختلف تصمیم گیری برای مکان یابی است. لذا، به نظر میرسد استفاده از چنین روش هایی در GIS برای اجرای مکان یابی نتایج دقیق تری ارائه دهد که هر دو بعد مکانی و مدیریتی مساله در آنها مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است ساختاری برای مکان یابی طراحی شود که علاوه بر اجرا در GIS ، دانش افراد خبره را نیز تا حد زیادی در فرآیند وارد نماید. بدین منظور پس از بیان مقدماتی درباره مکان یابی و مراحل اجرای آن در GIS، اشاره کوتاهی به تصمیم گیری های چند معیاره و متدهای متداول آنها خواهد شد. سپس یکی از این متدها به نام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) معرفی می شود و بعد، مراحل یافتن مکان های مناسب در نقشه ها، با استفاده از این متد شرح داده می شود. در پایان، مزایا و معایب استفاده از این ساختار در مکان یابی در قالب نتایج این تحقیق ارائه می گردد.


کلمات کلیدی:

مکان یابی ، سیستم های اطلاعات مکانی ، تصمیم گیری های چند معیاره مکانی ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

کلید واژه ها: سایر موارد