ارائه مدل ارزش راه ها با تکیه به روش AHP و کاربرد آن در GIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارائه مدل ارزش راه ها با تکیه به روش AHP و کاربرد آن در GIS

نویسنده‌گان:

[ امیر میربد ] - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - راه و ترابری دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد
[ ماشاا... سعیدیان ] - استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

معضلات و مشکلاتی که امروزه در زمینه حمل ونقل و خصوصا ترافیک متراکم شهری بوجود آمده ، نتیجه گسترش ناهماهنگ، میان رشد بالای تقاضای سفر از یک طرف و توسعه کمتر تسهیلات مورد نیاز حمل و نقل از طرف دیگر است. بنابراین مدیریت بهینه منابع یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و هر روز بر اهمیت آن افزوده میشود. گرفتاری همیشه نبود راه های مناسب و فقدان امکانات حمل و نقلی نبوده بلکه گاها هزینه های بالا وکارایی پایین به همان اندازه مشکل آفرین است. مشکلات بهره برداری ناصحیح علاوه بر آثار اقتصادی، اثار سیاسی و اجتماعی بیشماری را به وجود می آورد.
در این پژوهش مدل کامل و جامعلی متشکل ازمعیارهای کمی و کیفی به نام مدل ارزش راه ها ارائه شده که به کمک آن توانایی انجام مقایسات بین خیابان های شهری به وجود آمده و در نتیجه راه بر انجانم اقدامات مدیریتی مانند مسیر یابی بهینه درشبکه راه ها در محیط GIS هموار می گردد. نتایج مثبت به دست آمده از مسیر یابی بهینه در منطقه ای از اصفهان تایید کننده صحت مدل به دست امده است.


کلمات کلیدی:

الگوریتم دایسترا ، تحلیل سلسله مراتبی ، توزیع بهینه جریان ، قانون کیرشهف ، مدل ارزش ، مدل کمی ، مدل کیفی ، مسیر یابی بهینه

کلید واژه ها: سایر موارد