بکارگیری روشهای نوین در طرح های آمارگیری (نمونه موردی: استفاده از PDA در طرح CPI)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بکارگیری روشهای نوین در طرح های آمارگیری (نمونه موردی: استفاده از PDA در طرح CPI)

نویسنده‌گان:

[ محمدرضا یکانی ] - مدیر کل دفتر نقشه و اطلاعات مکانی مرکز آمار ایران، کارشناس نقشه برداری، کارشناس ارشد شهرسازی
[ سمیه احمدیان ] - کارشناس دفتر نقشه و اطلاعات مکانی مرکز آمار ایران، کارشناس نقشه برداری، کارشناس ارشد GIS

خلاصه مقاله:

در این مقاله قصد نگارنده بر این است تا با استفاده از تکنولوژی و فنون جدید در علوم ژئوماتیک برای برداشت اطلاعات طرح های آمایر استفاده نماید. در نمونه انجام شده که مربوطه به طرح قیمت گیری می باشد سعی بر این است تا با استفاده از رایانه های جیبی مجهز به نمایش گرافیکی و سیستم GPS عملیات برداشت اطلاعات طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات صنعتی انجام پذیرد.
برای انجام ابتدا پس از تهیه برنامه های مقدماتی و خرید سخت افزار مجهز به سیستم GPS به تعداد 5 عدد و همچنین برنامه ریزی برای تهیه برنامه کاربردی برای تخلیه اطلاعات ، آموزش ماموران آمارگیر شروع شد و پس از برگزاری دوره فشرده سه روزه ماموران برای انجام عملیات میدانی آماده شدند.
عملیات اجرایی در بهمن ماه سال جاری به مدت شش روز انجام شد و پس از انجام عملیات با موفقیت نتایج جهت استخراج اطلاعات آماده شده و با سرعت بسیار بالا اطلاعات این طرح تهیه و در اختیار متخصصین جهت بررسی های بیشتر قرار گرفت.


کلمات کلیدی:

طرحهای آماری ، طرح شاخص قیمت مصرف کننده ، PDA , GPS , CPI

کلید واژه ها: سایر موارد