بررسی نحوه ادغام سیستم های همراه و زیرساخت داده های مکانی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی نحوه ادغام سیستم های همراه و زیرساخت داده های مکانی

نویسنده‌گان:

[ محمد حسین پور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ علی اصغر آل شیخ ] - استادیار گروه مهندسی GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ مجید همراه ] - استادیار گروه مهندسی GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ یاسر ابراهیمیان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

مدل هایی که تا به امروز برای زیرساخت داده های مکانی ارائه گردیده اند بیشتر در محیط ایستا بوده اند و برای اینکه این زیرساخت بتواند از کاربردهای بی سیم و به خصوص سرویس های مکان مبنا که از طریق شبکه های بی سیم و دستگاه های همراه قابل دسترسی هستند پشتیبانی لازم را به عمل آورد باید یک مدل بازبینی شده از زیرساخت داده های مکانی ارائه گردد چرا که اصول دسترسی به داده های مکانی با ظهور سرویس های مکان مبنا دچار تحول گردیده است . این مقاله سعی در ارزیابی نحوه گسترش مدل زیرساخت داده های مکانی موجود برای پشتیبانی از تصمیم گیری مکانی در قالب سرویس های مکان مبنا را دارد . برای این کار مدل زیرساخت داده های مکانی را از سه دیدگاه مختلف ( تولیدکننده، تلفیق کننده و استفاده کننده ) بررسی خواهیم کرد .


کلمات کلیدی:

ارتباطات بی سیم، دستگاه های همراه، زیرساخت داده های مکانی، سرویس های مکان مبنا

کلید واژه ها: سایر موارد