بررسی و ارزیابی مدل های تحلیلی ارائه شده در زمینه داده های مکانی - زمانی و پشنهاد مدل بهینه

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی و ارزیابی مدل های تحلیلی ارائه شده در زمینه داده های مکانی - زمانی و پشنهاد مدل بهینه

نویسنده‌گان:

[ یاسر ابراهیمیان قاجاری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
[ علی اصغر آل شیخ ] - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ مجید عالیوند ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
[ محمد حسین پور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS

خلاصه مقاله:

یک سیستم اطلاعات مکانی زمانبند (TGIS) باید قادر به پروسس ، مدیریت و آنالیز داده های زمانی – مکانی باشد و لازمه داشتن چنین توانایی هایی این است که ما یک مدل داده مناسب داشته باشیم. مدل داده در واقع نشان دهنده هسته مفهومی یک سیستم اطلاعات است. مدل داده شامل تعریف انواع داده ای، روابط، عملگرها و قوانینی برای حفظ صحت و یکپارچگی پایگاه داده می باشد. یک مدل داده قوی و مناسب باید قادر به پشتیبانی از پرسش های مکانی – زمانی و روش های تحلیلی برای اجرای موفق در یک سیستم اطلاعات مکانی و زمانبندی باشد. اگر یک سیستم اطلاعات مکانی زمانبند یک مدل داده مناسب نداشته باشد، پرسش ها و آنالیز های سیستم به طور کارا و موثری اجرا نخواهند شد. ضعف جدی مدل داده های موجود این است که هیچ کدام قادر به مدل کردن رفتارهای موجود در جهان واقعی نیستند. هدف مدل داده زمانی – مکانی پرداختن به کاربردهای موجود در جهان واقعی است، که شامل تغییرات مکانی در طول زمان می باشد . هدف ما از ارائه این مقاله بررسی و ارزیابی مدل های تحلیلی ارائه شده در زمینه داده های مکانی – زمانی و مقایسه این مدل ها با توجه به قابلیت هایی است که برای پرسش از پایگاه داده فراهم می کنند. بعد از بررسی و مقایسه این مدل ها، با توجه به اینکه مدل داده اشیاء متحرک تمام قابلیتهای لازم را برای انجام انواع پرسشها از پایگاه داده در راستای مدیریت داده های مکانی زمانبند فراهم می کند، آن را به عنوان مدل بهینه معفی خواهیم نمود.


کلمات کلیدی:

اشیاء متحرک ، مدل داده اشیاء متحرک ، سیستم اطلاعات مکامی زمانبند ، مدل داده ، مدل داده زمانی - مکانی

کلید واژه ها: سایر موارد