بررسی و ارزیابی شبکه های اطلاعات بحران در دنیا، جهت ایجاد شبکه اطلاعات بحران در ایران

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی و ارزیابی شبکه های اطلاعات بحران در دنیا، جهت ایجاد شبکه اطلاعات بحران در ایران

نویسنده‌گان:

[ منصوره صدری کیا ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ علی منصوریان ] - استادیار گروه GIS دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ پوریا امیریان ] - دانشجوی دکتری GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

بحران ها همواره خسارات جانی و مالی فراوانی به جوامع بشری وارد آورده اند . در سال های اخیر پس از اتفاقات 11 سپتامبر 2001 ،سونامی در جنوب شرق آسیا، آتش سوزی ها در استرالیا و زلزله بم کشورهای جهان به صورت جدی تری به مساله مدیریت بحران پرداخته اند و تلاش کرده اند از تمام توان و امکانات خود برای کاهش خسارات ناشی از بحران ها استفاده کنند . در این میان با نگاهی به بحران های به وقوع پیوسته در ایران و تهدیدی که همواره بحران های مختلف – به لحاظ شرایط جغرافیائی و اقلیمی خاص منطقه - برای کشورمان داشته اند، اهمیت پرداختن به مدیریت بحران در ایران و تلاش برای ارتقای آن با در نظر گرفتن کلیه فازهای مدیریت بحران آشکارتر خواهد شد .
یکی از فعالیت هایی که در برخی کشورها برای تامین اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت بحران و در دسترس قرار دادن آن ها ( به ویژه از طریق اینترنت ) انجام شده است، ایجاد شبکه اطلاعات بحران می باشد . مدیران بحران می توانند با استفاده از این شبکه ها که در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی تعریف می شوند، به اطلاعات مورد نیاز خود در هر زمان و هر مکان دسترسی پیدا کنند . در تحقیق حاضر نمونه هایی از شبکه های مختلف اطلاعات بحران موجود در دنیا مورد مطالعه قرار می گیرند و نقاط قوت و ضعف هر یک بررسی می شود و سپس با در نظر گرفتن این موارد و وضعیت کنونی ایران و همچنین ایده هایی که نگارندگان برای بهبود و توسعه قابلیت های موجود دارند از جمله توجه به نقش اطلاعات مکانی در مدیریت بحران و امکان دسترسی به اطلاعات مکانی مناسب برای کلیه فازهای مدیریت بحران و امکان انجام آنالیز بر روی آن ها از طریق این شبکه ها و همچنین امکان دسترسی به پایگاه های داده توزیع یافته سازمان های مختلف درگیر در مدیریت بحران به جای داشتن یک پایگاه داده مرکزی؛ خصوصیات یک شبکه اطلاعات بحران مناسب برای ایران پیشنهاد می شود


کلمات کلیدی:

مدیریت بحران، شبکه اطلاعات بحران، اطلاعات مکانی، پایگاه داده توزیع یافته

کلید واژه ها: سایر موارد