بررسی الگوریتم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استخراج راه از تصاویر رقومی با تاکید بر روش فازی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی الگوریتم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استخراج راه از تصاویر رقومی با تاکید بر روش فازی

نویسنده‌گان:

[ فاطمه عامری ] - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک
[ مهدی مختارزاده ] - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک

خلاصه مقاله:

امروزه بیشترین تلاشها و تحقیقات انجام گرفته در زمینه فتوگرامتری و سنش از دور ، دررابطه با استخراج اتوماتیک ساخته های دست بشر مانند راهها، ساختمانها و … از تصاویر رقومی هوایی و ماهواره ای می باشد. از میان عوارض خطی، راهها به عنوان شبکه های مهم وسیعی شناخته می شوند که ساخته دست بشر می باشند و از انجایی که مهمترین شریانهای حیاتی و ارتباطی هر کشور محسوب می شوند، استخراج آنها از تصاویر رقومی مدتهاست که موضوع بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است.
استخراج عوارض (راهها) به دو شکل کلی دستی و اتوماتیک قابل انجام است. البته استخراج دستی در مقابل داشتن مزایایی چون دقت بالاتر، به علت زمان بر، ناکارآمدو غیر صحیح بودن در حال فراموش شدن می باشد. در مقایسه با آن استخراج اتوماتیک عوارض (راهها) دارای مزایی مانند بهنگام رسانی پایگاه های داده در زمان کوتاه تر و با هزینه کمتر و در نتیجه دسترسی سریعتر به اطلاعات می باشد.
ویژگی های رادیومتریکی وهندسی عوارض، تعریف توابع عضویت ورودی و خروجی و استفاده از عبارات منطقی، تصویر کلاسه بندی شده و سپس با استفاده از فیلتر و معرفی قیود هندسی و رادیومتریکی، عوارض موجود در دو کلاس راه و غیر راه طبقه بندی می گردند.


کلمات کلیدی:

استخراج راه ، الگوریتم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک ، تصاویر ماهواره ای ، توابع عضویت ، روش فازی


کلید واژه ها: سایر موارد