بررسی امکان تولید نقشه پوشش گیاهی در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰۰ در استان قزوین با استفاده از تصاویر روزانه سنجنده MODIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی امکان تولید نقشه پوشش گیاهی در مقیاس 1:500000 در استان قزوین با استفاده از تصاویر روزانه سنجنده MODIS

نویسنده‌گان:

[ هانیه اسدی راشد ] - کارشناس ارشد زراعت
[ وهب میرباقری ] - کارشناس ارشد موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
[ علی صادقی نائینی ] - کارشناس ارشد سنجش از دور

خلاصه مقاله:

در حال حاضر تولید نقشه های پوشش گیاهی یکی از پایه های پایش تغییرات منابع طبیعی و تخریب این مابع می باشد . با تکیه بر علم سنجش از دور می توان به تولید نقشه های پوشش گیاهی پرداخت . از سری سنجنده هایی که می توان از آن برای تولید نقشه های پوشش گیاهی با مقیاس بالا استفاده کرد سنجنده MODIS می باشد . در این تحقیق از تصاویر روزانه این سنجنده با قدرت تفکیک مکانی 250 متر استفاده شد . تعداد 140 تصویر سنجنده MODIS مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از روش طبقه بندی هیبرید نقشه پوشش گیاهی با 9 کلاس تولید شد . میزان دقت نقشه تولیدی با استفاده از نقاط آزمون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دارای دقت مناسب و تعریف شده ای است Overall
( Kappa coefficient = 71 و accuracy=82 )


کلمات کلیدی:

استان قزوین - نقشه پوشش گیاهی - سنجنده MODIS

کلید واژه ها: قزوین