بررسی توانایی داده های ماهواره ای GRACE در تعیین تغییرات سطح آبهای زیر زمینی ایران

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی توانایی داده های ماهواره ای GRACE در تعیین تغییرات سطح آبهای زیر زمینی ایران

نویسنده‌گان:

[ امیر دل آرام ] - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ مهدی نجفی علمداری ] - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ مجید نعیمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

داده های Level 2 ماهواره های GRACE که به صورت مدلهای ماهیانه میدان ثقل زمین ارائه می شوند، دارای قابلیتهای بالایی در تعیین تغییرات زمانی میدان ثقل زمین می باشند. از انجایی که تغییرات فصلی سطح آبهای زیر زمینی عامل عمده تغییرات تناوبی میدان ثقل می باشند، دراین تحقیق توانایی داده های ماهواره ای GRACE در آشکار سازی تغییرات سطح آبهای زیر زمینی در ایران بررسی شده است. نتایج مقایسه اولیه داده های GRACE و اندازه گیری های چاههای پیزومتری درایران بیانگر پتانسیل بالای داده های مذکو.ر در تعیین تغییرات فصلی آبهای زیر زمینی می باشد. به منظور دستیابی به نتایج دقیقتر، تحقیقات و مطالعات گسترده تری مورد نیاز می باشد.


کلمات کلیدی:

آبهای زیر زمینی ،پیزومتری ، تغییرات میدان ثقل زمین ، GRACE

کلید واژه ها: سایر موارد