بررسی ساختارهای مختلف Clearinghouse ملی جهت رسیدن به ساختار بهینه

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی ساختارهای مختلف Clearinghouse ملی جهت رسیدن به ساختار بهینه

نویسنده‌گان:

[ ابراهیم امیدی گرکانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ علی منصوریان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

همزمان با مطرح شدن SDI ملی، نیاز به طراحی بهترین ساختار برای Clearinghouse ملی ( به عنوان مکمل اجرایی SDI ملی هدایت کاربران جهت دستیابی سریع و کم هزینه به Clearinghouse ( بیش از پیش احساس میشود . مهمترین وظیفه داده های مکانی می باشد . Clearinghouse را می توان به سه سطح جستجو، نمایش و آنالیز تقسیم و در سه معماری متمرکز، غیر متمرکز و ترکیبی ارائه نمود . در این مقاله به بررسی قابلیت های Clearinghouse های فعلی و ارزیابی سطوح و معماری های تعریف شده می پردازیم تا در نهایت بتوان برای اجرای سیستم Clearinghouse ملی بهترین گزینه، که شاید ترکیبی از گزینه های موجود باشد، را انتخاب نمود . استانداردهای متادیتا، Web Mapping ، سرویس های جستجو، سیستم های مختصات و قیمت
گذاری از جمله استانداردهایی هستند که برای پیاده کردن این ساختار بهینه مورد نیازند .


کلمات کلیدی:

Standard ،Catalog Service ،Metadata ،Analysis Level ،Spatial Data ،Clearinghouse ،SDI

کلید واژه ها: سایر موارد