تفسیر پروفیل تغییرات NDVI سنجنده MODIS در کلاسهای مختلف نقشه پوشش گیاهی ( مطالعه موردی دشت قزوین ۸۳-۸۴)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

تفسیر پروفیل تغییرات NDVI سنجنده MODIS در کلاسهای مختلف نقشه پوشش گیاهی ( مطالعه موردی دشت قزوین 83-84)

نویسنده‌گان:

[ هانیه اسدی راشد ] - کارشناس ارشد زراعت
[ وهب میرباقری ] - کارشناس ارشد موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
[ علی صادقی نائینی ] - کارشناس ارشد سنجش از دور

خلاصه مقاله:

امروزه تولید یک نقشه پوشش گیاهی دقیق یکی از ابزار های مهم در بخش برنا مه ریزی و توسعه به شمار می آید . در سالهای اخیر نقشه های پوشش گیاهی زیادی با استفاده از تصاویر و روشهای مختلف تولید شده و در این نقشه ها از روش های مختلفی جهت تفسیر تصاویر ماهواره ای استفاده می شود . تغییرات پوشش گیاهی که در طول یک سال بواسطه فصول مختلف ایجاد می شود می تواند به عنوان یک عامل تفسیر نقشه های پوشش گیاهی بکار آید . استفاده از شاخص NDVI به عنوان نماد سبزینه گیاه می تواند تغییرات پوشش گیاهی را مشخص کرده و کاربرد آن را در
تفسیر ساده تر کند . این مطالعه می کوشد تا پروفیل تغییرات پوشش گیاهی را به عنوان یک مرجع تفسیر تصاویر ماهواره ای معرفی کند


کلید واژه ها: قزوین