تهیه مدلی یکپارچه بوسیله تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با GIS به منظور حل مسائل تصمیم گیری در شهرسازی ( نمونه موردی : انتخاب سایت بهینه برای استقرار تجهیزات جدید شهری )

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

تهیه مدلی یکپارچه بوسیله تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با GIS به منظور حل مسائل تصمیم گیری در شهرسازی ( نمونه موردی : انتخاب سایت بهینه برای استقرار تجهیزات جدید شهری )

نویسنده‌گان:

[ کیومرث حبیبی ] - عضو هیات علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان
[ محمدجواد کوهساری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

در شهرهای کنونی با پیچیدگی ها و عدم قطعیت ها و عوامل متعددی که بر نحوه ی توسعه ی آن تاثیر می گذارند ، روش های سنتی در حل مسایل فضایی نظیر رویهم گذاری دستی نقشه ها دیگر نمی تواند پاسخگو باشد . سرعت رشد و دگرگونی شهرها و همچنین حجم انبوه عوامل تاثیر گذار بر مسایل فضایی در شهر ، چاره ای جز استفاده از چارچوبی مدون مبتنی بر GIS در حل مسایل فضایی در شهرسازی باقی نگذاشته است . در تجزیه و تحلیل مسائل شهرسازی ، می بایست بطور همزمان حجم انبوهی از متغیرها در نظر گرفته شده و تصمیم گیری ها بر اساس ارزش
و وزن هر یک از این متغیرها اتخاذ شود . بدیهی است عدم توجه کافی به متغیرهای تاثیرگذار در مسائل شهری می تواند نتایج متصور از تصمیم های اتخاذ شده را با شکست مواجه کرده و خسارات سنگینی را بر جای بگذارد . روش تصمیم گیری چند معیاره ) ) MCDM شامل یک سری از تکنیک ها ( از جمله جمع وزن ها یا تحلیل های همگرایی ) است که اجازه می دهد ، طیفی از معیارهای وابسته به یک مبحث امتیازدهی و وزن دهی شده و سپس بوسیله ی کارشناسان و گروه های ذینفع رتبه بندی شوند . روش تصمیم گیری چند معیاره ) ) MCDM پتانسیل زیادی را به منظور کاهش دادن هزینه و زمان و بالا بردن دقت در تصمیم گیری های فضایی ، دارا می باشد و می تواند چارچوب مناسبی را برای حل مسائل فضایی در شهرسازی فراهم بیاورد . مخصوصا هنگامیکه این روش باGIS تلفیق شده و مدلی یکپارچه را تشکیل دهد ، این پتانسیل چند برابر می شود . این پژوهش برآنست تا مدلی را به منظور یکپارچه کردن روش تصمیم گیری چند معیاره ) ) MCDM و سیستم اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS به منظور حل مسائل تصمیم گیری در شهرسازی ارائه دهد .


کلمات کلیدی:

تجهیزات شهری ، تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM) ، توابع تحلیلی ، توابع همپوشانی ، سنندج ، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، شهرسازی ، مدل ، مسائل فضایی

کلید واژه ها: سایر موارد