زمین مرجع کردن مستقیم با تلفیق GPS و : INS قابلیت ها و مشکلات

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

زمین مرجع کردن مستقیم با تلفیق GPS و : INS قابلیت ها و مشکلات

نویسنده‌گان:

[ کورش خوش الهام ] - قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، دانشگاه تهران
[ علی اسلامی راد ] - سازمان نقشه برداری کشور

خلاصه مقاله:

با توسعه فن آوری ناوبری اینرشیال در سالهای اخیر امکان زمین مرجع کردن مستقیم داده های مکانی جمع آوری شده بروش فتوگرامتری هوایی بدون نیاز به اندازه گیری نقاط کنترل زمینی فراهم شده است . زمین مرجع کردن مستقیم با تلفیق GPS/INS اهمیت فراوانی در کاهش هزینه و زمان تهیه نقشه به روش فتوگرامتری و نیز در به کار گیری اسکنر های رقومی روی هواپیما و هلی کوپتر دارد و به همین دلیل این موضوع در سالهای اخیر توجه گسترده مراکز تحقیقاتی را به خود جلب کرده است . این مقاله به بررسی قابلیت ها و مشکلات تلفیق GPS/INS در زمین مرجع کردن مستقیم تصاویر هوایی و برخی ملاحظات عملی در به کار گیری این فن آوری می پردازد .


کلمات کلیدی:

فتوگرامتری، GPS ، INS ، توجیه خارجی سنجنده، زمین مرجع کردن مستقیم تصاویر، مثلث بندی هوایی


کلید واژه ها: سایر موارد