شبیه سای عامل مبنا در سیستم های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: راه یابی در محیط بیمارستان)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

شبیه سای عامل مبنا در سیستم های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: راه یابی در محیط بیمارستان)

نویسنده‌گان:

[ لیلا حاجی بابایی ] - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران - نقشه برداری، گرایش سیستم های اطلاعات مکانی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، کارشناس سیستم های اطلاعات مکانی، شورای هماهنگی کاربران GIS ، سازمان نقشه برداری کشور
[ محمودرضا دلاور ] - استادیار قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
[ محمدرضا ملک ] - استادیار قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
[ اندرو فرانک ] - استاد انستیتو اطلاعات زمینی و کارتوگرافی دانشگاه فنی وین، اتریش و استاد همکار گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

سیستم های اطلاعات مکانی دامنه وسیعی از فرآیندهای اعمال شده روی داده های مکان مرجع را جهت کمک به تصمیم گیری های مکانی مورد استفاده قرار می دهند. یکی از مسائل مطرح در زمینه اطلاعات مکانی، انتخاب بهترین مسیر بین نقاط مختلف جهت جلوگیری از اتلاف زمان و انرژی میباشد. این نوع تصمیم گیری در مقیاس بزرگ تر منجر به حل مسئله راه یابی در محیط های شهری و به خصوص داخل ساختمان ها میگردد. جهت مدیریت بهینه چنین مسائلی ، با لحاظ نمودن ماهیت مکان مرجع آنها، می توان از روش های هوشمند در سیستم های اطلاعات مکانی بهره برد که از جمله این روش ها، شبیه سازی مسئله مورد نظر با کمک فن آوری عامل می باشد. به طور کلی، با شبیه سازی سناریوی یک فرآیند، می توان از آن مدل جهت پیش بینی حالات آتی سیستم و درک بهتر نحوه عملکرد آن استفاده نمود. چنین مدل هایی باید به حد کافی انعطاف پذیر باشند تا قابلیت نماش رفتار واقعی سیستم را، تحت شرایط و قیود متعدد، داشته باشند. اخیرا، سیستم های عامل مبنا به عنوان فن اوری رایانه ای پیشرفته ای جهت شبیه سازی های مکانی، کاربرد رو به رشدی یافته اند. در مقاله حاضر، ضمن بیان نحوه عملکرد یک سیستم عامل مبنا، مدلی مبتنی بر فن آوری عامل برای ارزیابی شاخص های مکانی و کمک به طراحی بهینه آنها جهت تسهیل فرآیند راه یابی درمحیط داخل ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

راه یابی ، سیستم های اطلاعات مکانی ، سیستم های هوشمند ، شبیه سازی عامل مبنا ، طراحی شاخص های مکانی ، فن آوری عامل


کلید واژه ها: سایر موارد