طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی شرکت برق منطقه ای فارس

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی شرکت برق منطقه ای فارس

نویسنده‌گان:

[ جمال جوکار ] - دانشگاه تربیت مدرس - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت
[ علی جعفر موسیوند ] - دانشگاه تربیت مدرس - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت
[ علی خواجه کازرونی ] - شرکت برق منطقه ای فارس
[ عرفان ریاحی ] - دانشگاه تربیت مدرس - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت

خلاصه مقاله:

قسمت عمدهای از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و برنامهریزان صنعت برق به نوعی به مکان و موقعیت خاصی مربوط می باشد، لذا وجود اطلاعات مکانی و توصیفی دقیق و بهنگام از وضعیت برق کشور در یک پایگاه داده جامع مکان مرجع۱ به همراه تجزیه و تحلیلهای مرتبط، از مهمترین ابزارهای تصمیمگیری، برنامهریزی و مدیریت بهینه در شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقهای می باشد .
چنین سیستمی باید دارای تواناییهایی جهت ورود و خروج اطلاعات، امکان نمایش اطلاعات، قابلیت بروزرسانی، توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات وسایر موارد مورد نیاز صنعت برق باشد، تا بتوان از آن در جهت ارائه خدمات بهتر استفاده کرد . در این مقاله به جزئیات و روند طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی شرکت برق منطقه ای فارس و طراحی نرم افزار بومی برای صنعت برق می پردازیم .


کلمات کلیدی:

GIS ، شرکت برق منطقه ای فارس، توانیر، پایگاه داده

کلید واژه ها: فارس