طراحی بهینه شبکه GPS با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت برآورد پارامترهای گسل : مطالعه موردی شبکه GPS گسل بم

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

طراحی بهینه شبکه GPS با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت برآورد پارامترهای گسل : مطالعه موردی شبکه GPS گسل بم

نویسنده‌گان:

[ لیلا کریمی دهکردی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئودزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[ بهزاد وثوقی ] - استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ یحیی جمور ] - استادیار آموزشکده نقشه برداری، سازمان نقشه برداری کشور

خلاصه مقاله:

در این مقاله جهت طراحی شبکه مانیتورینگ GPS برای گسل بم روشی بر مبنای بهینگی دقت برآورد پارامترهای مکانیکی و زمین شناسی گسل و هزینه ارائه شده است . الگوی الاستیک مورد استفاده تابعی از پارامترهای مکانیکی گسل واقع در یک محیط الاستیک و همگن است . این پارامترها عبارتند از عمق قفل شدگی و سرعت لغزش . تابع هدف جهت بهینه سازی ترکیبی از دقت نهایی
پارامترهای فوق و هزینه، باتوجه به قیود زمین شناسی است . باتوجه به اهمیت محل استقرار ایستگاه و پایداری نسبی محل نصب آنتن گیرنده GPS ، با استفاده از نقشه های رقومی زمین شناسی قیود زمین شناسی در طراحی لحاظ شده و مکانهای با استحکام بالا جهت نصب ایستگاه تعیین شده است . الگوریتم ژنتیک با پارامترهای پیوسته و مقید برای حل مساله بهینه سازی استفاده شده است و به کمک این ابزار که یک روش هوشمند جستجوی تصادفی است و از ساز و کار ژن ها و کروموزوم ها در موجودات زنده و نحوه تولید مثل آنها الهام گرفته است تابع هدف کمینه و پارامترهای مختلف از جمله موقعیت ایستگاهها تعیین شده اند .


کلمات کلیدی:

الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، شبکه مانیتورینگ، قیود زمین شناسی، مدل الاستیک گسل، GPS

کلید واژه ها: کرمان