Persianosporofer یک جنس جدید از بازوپایان Spicocyrtiidae دونین

Persianosporofer یک جنس جدید از بازوپایان Spicocyrtiidae دونین

نویسنده‌گان:

[ شاهین زمان ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
[ محمد علی جعفریان ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

در این مقاله Persianospirifer به عنوان یک جنس جدید از بازوپایان خانواده Spinocyrtiidae از سازند خوش ییلاق ( شمال شرق شاهرود-ایران) ، و از لایه های مارنی و آهکی پر فسیل قاعده ان سازند، با سن دونین میانی تا بالائی (ژیوسن بالایی-فرازنین زیرین) ، معرفی میشود. این جنس قبلا توسط D.Brice و همکاران در سال 1974 مطالعه و به جنس Spinocyrtia، در سال 1975 توسط م. احمد زاده هروی به جنس Tenuicostellaو مجدادا توسط D.beice و همکاران در سال 1978 مطالعه و به جنس Orthospirifer نسبت داد شده. این جنس بوسیله خصوصیاتی چون وجود capillae ها وpapillae های بسیار ظریف میکروسکوپی ، وجود شیاری میانی ومشخص بر روی فولد ونیز برجستگی میانی و مشخص بر روی سینوس ، اینتر ارای کم وسعت و باریک ، تجمع لایه های رشدی در جلوی صدف بصورت ساختی فلس مانند ، عدم وجود سپتوم میانی ، کاردینال پروسس (cardinal process) با 17تا 21 تیغه مشخص میشود .

کلید واژه ها: سایر موارد