چینه شناسی و زمین ساخت "حوضه فلیشی" شرق ایران (با نگرشی به رشته کوه دبیل در شمال خاوری نهبندان)

چینه شناسی و زمین ساخت "حوضه فلیشی" شرق ایران (با نگرشی به رشته کوه دبیل در شمال خاوری نهبندان)

نویسنده‌گان:

[ شهرام حبیبی مود ] - کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
[ سید علی آقا نباتی ] - سازمان زمین شناسی کل کشور
[ علی اصغر آریایی ] - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

خلاصه مقاله:

با توجه به نقشه ی زمین شناسی 1:100000 نهبندان پهنه ی واقع در خاور گسل نه خاوری، بخشی از حوزه ی فلیشی شرق ایران است، که توالی ستبری از نهشته های فلیش و فلیش و لکانیک های خاور ایران را در خود جای داده است. ارزیابی لیتولوژی، ساخت و سنگواره ی نهشته های پالئوسن -ائوسن در ناحیه ی شرق- شمال شرق شهرستان نهبندان، نشانگر آنند که برخلاف انتظار، رسوبات انباشته شده بر روی پی سنگ افیولیتی خاورایران همه جا در یک حوزه ی دریایی ژرف تشکیل نشده اند. بلکه مانند ناحیه ی بررسی شده می توانند متعلق به یک محیط دریایی کم ژرفا و حتی پلاتفر می باشند. وجود ساخت های رسوبی و میان لایه ها و انباشته های گچی عدسی شکل نشان دهنده ی این امر می باشند که در حوزه های مورد نظر گاهی محیط های سبخایی و کولابی بصورت ردیف های آهکی و دولومیتی بهمراه لایه های گچ در منطقه حاکم بوده است، که موضوع اصلی این تحقیقی را نشان می دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد