ژئومورفولوژی و سیستم توسعه غار سراب بابا حیدر

ژئومورفولوژی و سیستم توسعه غار سراب بابا حیدر

نویسنده‌گان:

[ عزت الله رئیسی ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
[ روح الله اسد پور ] - دانشجوی کار شناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز
[ محمد زارع ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

غار سراب بابا حیدر در آهکهای کرتاسه توسعه پیدا کرده و دهانه خروجی آن در مرز بین کرتاسه و پالئوسن است . توسعه یافتگی غار بصورت دو گذرگاه (Passage) می باشد که در ترازهای متفاوتی قرار دارند . گذرگاه بالایی قدیمی تر وکف آن پوشیده از رسوبات آواری است و الگوی گذر گاه ها نیز سینوسی است . همچنین در غار نهشته ها به صورت پراکنده به چشم می خورند . در گذرگاه پایینی هم اکنون آب جریان دارد و رسوبات آواری به چشم نمی خورد . الگوی گذرگاهها خطی تا سینوسی است که بیشتر در امتداد درزه ها و به مقدار کمتری در جهت سطوح لایه بندی توسعه یافته اند . در نهایت الگوی توسعه غار به احتمال زیاد مطابق نظریات (1991) Palmer و (whith (1988 ؛ Branchwork cave میبا شد . آبروفتچاله های متعدد (Recharge point) در حوضه آبگیر چشمه و ویژگیها ی مورفولوژیکی مسیر غار این نظریه را تائید می نماید .

کلید واژه ها: کهکیلوییه