اولین گزارش از کنودونتهای مرز پرمین و تریاس (Lopingian) مقطع همبست در ناحیه آباده

اولین گزارش از کنودونتهای مرز پرمین و تریاس (Lopingian) مقطع همبست در ناحیه آباده

نویسنده‌گان:

[ مهدی یزدی ] - گروه زمین شناسی- دانشگاه تهران
[ منیژه شیرانی ] - گروه زمین شناسی- دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

توالی کاملی از رسوبات دریایی غنی از فسیل مربوط به مرز پرمین و تریاس در 60 کیلو متری جنوب شرق آباده در مقطع کوه همبست رخنمون دارند . نهشته های این مرز مشتمل بر آهک خاکستری تیره با میان لایه های نازک چرتی - آهک مرجانی - بقایای براکیوپود - فرامینفر - آهک کرینوئیدار - آهکهای مارنی - شیلی - آهک قرمز آمونوئیددار میباشد که روی آن سکاسنی از آهکهای ورقه یی خاکستری روشن تا زرد کلارایادار تریاس زیرین و دولومیتهای تریاس میانی وجود دارد . در این مقطع توده های نفوذی از نوع سیل دیابازی که در مقطع سید علی اکبر در ناحیه ی شهر رضا هم دیده می شوند وجود دارند که اغلب سنگهای تریاس را قطع می کنند بنابراین سنی جوانتر از لایه های قطع شده ی تریاس را نشان می دهند . وجود این توده ها نفوذی در حوضه های رسوبی جدا از هم پیوستگی این حوضه های رسوبی را به اثبات می رساند . سکانس رسوبی متوالی پرمین آباده در زیر رسوبات تریاس زیرین قرار دارد که بهترین رخنمون آن در مقطع کوه همبست است . کنودونتهای حاصل از اسید شویی یازده نمونه برداشت شده حوالی مرز پرمین و تریاس 5 زون مختلف به سن لوپینگین را نشان می دهند.


کلید واژه ها: فارس