تفکیک واحدهای گرانیتی کوهستان شیرکوه (استان یزد) با بهره گیری از طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای

تفکیک واحدهای گرانیتی کوهستان شیرکوه (استان یزد) با بهره گیری از طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای

نویسنده‌گان:

[ ماهیار سلطانی ] - شرکت معدن رایانه MRS
[ سید امیر توکلی صبور ] - شرکت معدن رایانه MRS
[ ماهرخ فرود ] - شرکت معدن رایانه MRS

خلاصه مقاله:

منطقه ی مورد مطالعه در حدود 60 کیلو متری جنوب غرب تفت در استان یزد قرار دارد. در این گستره ارتفاعات وسیع شیر کوه قرار دارد که عمدتآ از گرانیت تا گرانودیوریت تشکیل شده است. در این تحقیق تفکیک واحدهای گرانیتی کوهستان شیر کوه با استفاده از روش Ssupervised Classification انجام گرفت . در طی این فرایند منطقه ای در شمال نیر در جنوب کوهستان شیر کوه به عنوان Training area انتخاب شده و با مطالعه ی تفکیک پذیری کلاسها ، باندهای pc2 1,2,3,6 جهت اجرای طبقه بندی انتخاب گردیدند. سپس با اجرای طبقه بندی با الگوریتم Maximum Likelihood واحدهایب گرانیتی منطقه با دقت بسیار بالایی تفکیک گردیدند. همچنین نشان داد اهمیت استفاده از باند حرارتی ( TM6 ماهواره لندست) در طبقه بندی داده های ماهواره ای در کاربرد های زمین شناختی از دیگر نتایج این تحقیق می باشد.

کلید واژه ها: یزد