ردپای پرنده و پستانداران از سازند کرج (ائوسن)، روستای داش بلاغ زنجان، کوههای طارم

ردپای پرنده و پستانداران از سازند کرج (ائوسن)، روستای داش بلاغ زنجان، کوههای طارم

نویسنده‌گان:

[ نصر اله عباسی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه زنجان
[ مارتین جی لوکلی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه کلرادو در دنور، دنور، کلرادو آمریکا

خلاصه مقاله:

44اثر فسیلی رد پای پرنده که در یک مسیر مستقیم حرکت کرده ، به اضافه آثار متعدد رد پای پستانداران در یک مسیر کوتاه برای اولین بار از سازند کرج ( ائوسن) یافت شد. ردپای پرنده تا حدودی مشابه رد پای پرنده گان دریایی کوچک و رد پای پستانداران به احتمال قوی توسط گوشتخواران و شاید توسط خرسانان ایجاد شده اند.


کلید واژه ها: زنجان