ساختهای مدادی و ارتباط آنها با ساختهای بزرگتر در منطقه مکران

ساختهای مدادی و ارتباط آنها با ساختهای بزرگتر در منطقه مکران

نویسنده‌گان:

[ محسن پور کرمانی ] - استاد دانشگاه شهید بهشتی
[ علی اصغر مریدی فریمانی ] - عضو هیات علمی دانشگاه سیستان وبلو چستان - گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

یکی از انواع تغییر شکلهایی که در رخساره های خاصی در منطقه ی مکران دیده می شود، ساختهای مدادی است که عمدتاً در شیلها و سیلتستون ها و در بعضی موارد ماسه سنگهای ریزدانه شکل می گیرند. به نظر می رسد تشکیل انواع آنها نوعی تغییر شکل تکتئنیکی است که در طی فرآیند دگرگونی، قبل از شکل گیری و حضور شیستوزیته به وجود می آید. به عبارتی می توان گفت که مراحل ابتدای کلیواژ اسلیتی اگر در شرایط و موقعیت خاص با لایه بندی تلاقی نموده و یا در موقعیت تلاقی دو کلیواژهای اسلیتی با ساختهای بزرگتر مثل چین خوردگی ها ارتباط داشته و عمدتاً هم جهت با سطح محوری قرار می گیرند، میتوان گفت که ساختهای مدادی در راستای محور b (محور چین خوردگی ) واقع می شوند.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان