معرفی ماکروفسیلهای رده گاستروپودهای پرمین بالایی (گوادالوپین) از شمال شرق اصفهان

معرفی ماکروفسیلهای رده گاستروپودهای پرمین بالایی (گوادالوپین) از شمال شرق اصفهان

نویسنده‌گان:

[ مهدی یزدی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
نازنین باقری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه صنعت شاهرود

خلاصه مقاله:

نهشته های پرمین درشمال شرق اصفهان و منطقه مورد مطالعه (جنوب چاهریسه و شمال دیزلو) با لایه هایی ازماسه و سنگ و آهک به ضخامت 10 تا 5 متر آغاز می شود . پس از آن با 20 تا 25 متر آهکهای ماسه ای به رنگ خاکستری مایل به زرد و قرمز با تداخلهایی از شیل و ماسه ای و لایه های آهک مارنی مایل به زرد به ضخامت 20 متر ادامه می یابد، در ادامه با 90 تا 80 متر آهک فسیل دار همراه با لایه های تداخلی از دولومیت و چند لایه ماسه سنگ کوارتزیتی قهوه ای رنگ تا قرمز رنگ دنبال می گردد.
در منطقه مورد مطالعه بقایای زیادی از فسیلهای مختلف نظیر: گونیاتیت ها، براکیوپودها ، بریوزئرها، تریلوبیت ها، اسفنجها، گاستروپودها ومرجانها یافت گردید این نمونه ها تشابه فراوان با جنسهایی دارد که قبلا از کشورهای پاکستان و استرالیا گزارش شده است.
بررسی روی بقایای فسیلی یافت شده اهمیت بالای این نمونه ها را در مقیاس بین المللی جهت ایجاد شبکه مقایسه ای زمین شناسی آشکار می سازد. نمونه های یافت شده در بازسازی سواحل قدیمی دوران اول کاربرد بالایی داشته و همچنین در تطابق چینه شناسی بین ایران و کشورهای دیگر اهمیت فراوانی دارند.
جنسهای مطالعه شده از ماکروفسیلها از رده گاسترپودها برای بار اول از این ناحیه (چاهریسه، شمال شرق اصفهان) گزارش می شود.
با توجه به دو جنس مربوط به راسته گونیاتیت (Agathicerasi, Stacheoceras) که در این ناحیه بدست آمده و تقسیم بندی سایر ماکروفسیل ها و میکروفسیلها (کنودونتها و فرامینیفرها) سن سنگهای مورد مطالعه به پرمین بالایی اشکوب گوادولوپین (سیستم آمریکایی) می رسد که معادل اشکوب مرغابین در ایران است.


کلید واژه ها: اصفهان