چینه شناسی و فسیل شناسی سازند ایلام در شمال شیراز

چینه شناسی و فسیل شناسی سازند ایلام در شمال شیراز

نویسنده:

[ مهناز پروانه نژاد شیرازی ] - دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز

خلاصه مقاله:


سازند ایلام با سن سانتونین در شمال – شمال شرق شیراز از شش عضو تشکیل شده است. در این مطالعه، نحوه گسترش این سازند مورد بررسی قرار گرفته و مدل رسوبگذاری بر اساس اطلاعات پتروگرافیکی و صحرایی ارائه گردیده است.
در برش مطالعه شده سازند ایلام در طی دو سیکل رسوی (پسرونده و پیشرونده) بر جای گذاشته شده است. در طی سیکل پیشرونده آهکهای دانه ریز و کرم رنگ بخش فوقانی سازند ایلام بر روی آهکهای حاوی خرده های فراوان رودیست قرار گرفته اند.

کلید واژه ها: فارس