گزارشی از حضور مارماهیان در سازند پابده (مقطع باباحیدر - زاگرس)

گزارشی از حضور مارماهیان در سازند پابده (مقطع باباحیدر - زاگرس)

نویسنده‌گان:

[ رضا شمسی پوردهکردی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
سعید فخرالمباشری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
کوروش رشیدی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در ناحیه باباحیدر و در 15 کیلومتری شمال غرب شهر فارسان در استان چهارمحال و بختیاری میان ارتفاعات زاگرس با امتداد شمال غرب – جنوب شرق واقع شده است. دسترس به این منطقه از طریق جاده آسفالته بین شهرستان فارسان و چلگرد امکان پذیر است. در این منطقه و در سازند پابده دو افق حاوی سنگواره های مهره داران و گیاهان وجود دارد که با توجه به مطالعات موجود بر روی میکروفسیلهای شاخص (فرامینیفرهای بنتیک و پلاژیک) سن این افق به ائوسن بالایی نسبت داده میشود.
افق مورد مطالعه در قسمت میانی سازند پابده واقع شده است که لیتولوژی آن شامل آهکهای مارنی نازک لایه تامتوسط لایه کرم رنگ می باشد که همراه با میان لایه هایی از دولومیت است. رسوبات دیگری که د رمنطقه رخنمون دارد شامل مزوزوئیک و سنوزوئیک بوده که سازند پابده با یک دگر شیبی فرسایشی با افقی از با ضخامت حدود دو متر بر روی سازند گورپی قار داشته و خود توسط سازند آسماری پوشیده می شود.
فسیل مهره داران در این ناحیه غالبا از راسته ماهیان دارای آرواره و گونه ماهیان کاملاً استخوانی (Osteichtyes) است که همراه با آثار فسیل گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای می باشد، که با بررسی دقیق تر منجر به کشف گونه ای جدید از مارماهی شد، که تاکنون از ایران گزارش نشده است.


کلید واژه ها: چهارمحال