استفاده از سونداژ الکترونیکی شلومبرژه در مطالعات آب زیر زمینی سفره آبرفتی شورو

استفاده از سونداژ الکترونیکی شلومبرژه در مطالعات آب زیر زمینی سفره آبرفتی شورو

نویسنده‌گان:

[ هادی طهماسبی نژاد ] - کارشناس ارشد آشناسی
[
علی بیت اللهی ] - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

خلاصه مقاله:

بمنظور مطالعه خصوصیات آب زیر زمینی نظیر عمق، ضخامت و محدوده آبخوان شورو واقع در جنوب غرب زاهدان، یک بررسی مقاومت ویژه در آن صورت گرفت. این بررسی شامل 206 سونداژ الکتریکی قائم با آرایه شلومبرژه می باشد. تقسیر این سونداژ ها، یک مدل ژئوالکتریکی چهار لایه را در دشت نشان می دهد. بر اساس این مدل ژئوالکتریکی سفره به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده که مقاومت الکتریکی و ضخامت لایه ها در بخش عربی بویژه جنوب غرب دشت بالاتر از بخش شرقی است. مقاومت الکتریکی کم سفره در بهش شرقی ناشی از وجود مواد دانه ریزتر و نیز آب شوری که از سفره مجاور عمدتا در مرکز سفره نفوذ کرده می باشد. همچنین در این تحقیق مناطق با پتانسیل آبدهی بالا بر اساس داده های ژئوالکتریک تعیین گردیده است.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان