تحلیل رخساره های اائیدی بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)

تحلیل رخساره های اائیدی بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)

نویسنده:

[ داود جهانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال

خلاصه مقاله:

در این بررسی ، اائیدهای بخش زیرین سازند الیکا (به سن تریاس پیشین) از نظر توسعه غشاء ، اندازه و فابریک های اولیه و ثانویه به چندین گونه تقسیم شده اند. از مهم ترین گونه های وابسته به فابریک های اولیه و ثانویه می توان به اائیدهای کاملاً میکریتی شده و یا تنها با پوشش میکریتی ، قالبی ، هلالی (Half-moon) ، حاشیه خورده شده یا قیفی (cerebroid) ، شکسته، تغییر شکل یافته (Distoted-spalled) و اائیدهای دولومیتی شده اشاره نمود. تعداد کمی از اائیدها نیز فابریک خود را به طور نسبتا کاملی حفظ کرده اند. نتایج به دست آمده از بررسی فابریک های اولیه و ثانویه گونه های یاد شده نشان می دهند که ترکیب کانی شناسی اولیه اائیدهای بخش زیرین سازند الیکا، آراگونیت و به میزان کم کلسیت با منیزیم بالا (HMC) بوده است. این گونه اائیدها در دوره هایی که سطح نسبی آب دریاها در سراسر جهان پایین و در نتیجه فشار CO2 کم و نسبت Mg/Ca بالا باشد ساخته می شوند.
رخساره های اائیدی بخش زیرین سازند الیکا به طور عمده دارای بافت گرینستونی است. این رخساره ها بر اساس بررسی های گستره صحرایی و آزمایشگاهی ، بیشتر در زیر – محیط های رسوبی جزایر سدی اائیدی وسدهای زیر آبی (Shoal/barrier) وابسته به یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هم شیب (Homoclinal ramp) پدید آمده اند.