زمین شناسی و ژئومورفولوژی غار آبی سهولان

زمین شناسی و ژئومورفولوژی غار آبی سهولان

نویسنده‌گان:

[ اصغر اصغری مقدم ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
[
علی همتی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:

غار سهولان یکی از غارهای استثنائی جهان است که در داخل سنگهای دولومیتی پرمین آذربایجان که تاکنون هیچگونه عوارض و علائم کارستی شاخص در آن مشاهده نگردیده است تشکیل شده است. ساختارهای داخلی غار از نوع گذرگاه های منفرد زاویه دار بوده که کلا تحت تاثیر فاکتورهای ساختمانی شکل گرفته است. منشاء اصلی غار حاصل عملکرد سه مجموعه گسلی است که مهمترین آنها N80E می باشد. غار در مجموع از دو نوع معابر تشکیل یافته است. معابر ابی که حجیم و حاوی عوارض کارستی اویزه ای (استالاگتیت) است. و معابر خشک که خطی و توسعه ینافته بوده و فاقد هر گونه عوارض کارستی میباشد. معابر اخیرجوان و یاد آوری از مراحل اولیه تشکیل معابر آبدارمی باشند. با توجه به وسعت کم حوضه تغذیه سطحی غار و ساختار ولکانیکی جوان منطقه امکان مشارکت آبهای هیدروترمال خورنده در تشکیل غار بعید بنظر نمی رسد.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى