یک سیستم مدیریت ترافیک توزیع یافته در بستر شبکه همراه

یک سیستم مدیریت ترافیک توزیع یافته در بستر شبکه همراه

نویسنده‌گان:

[ مجید عالیوند ] - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[
محمدرضا ملک ] - استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[
علی اصفر آل شیخ ] - استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

مفهوم مدیریت هوشمند ترافیک بر استفاده بهینه از ظرفیت ساختار موجود شبکه حمل و نقل دلالت دارد. نیاز اصلی مدیریت هوشمند ترافیک جمع آوری داده هایی با دقت و کیفیت مناسب و در شرایط ترافیکی گوناگون جهت تولید اطلاعات ترافیک آنی می باشد. بر همین مبنا سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) که امکان جمع آوری ، تحلیل و ارائه داده ها یمکانی توزیع یافته مرتبط با مدیریت هوشمند ترافیک را به کاربران می دهند کاربرد و اهمیت بسیاری می یابند. در مقاله حاضر یک روش جدید جهت جمع آوری پویای داده های ترافیکی بوسیله مجموعه ای از سنجنده های توزیع یافته متحرک و در بستر شبکه همراه ارائه می شود. مزیت این روش نسبت به روش های دیگر جمع آوری داده، پوشش وسیع مکانی و زمانی داده های جمع آوری شده و دقت نسبی بالای آنها می باشد. در این روش هر شخص با نصب مقدار اندکی از تجهیزات بر روی وسیله نقلیه خود قادر به جمع آوری داده های ترافیکی خواهد بود. این داده ها بوسیله شبکه همراه به مرکز جمع آوری داده های ترافیکی ارسال شده و در یک سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت ترافیک پردازش میشوند. اطلاعات جمع آوری شده دارای کاربردهای بسیاری از جمله نظارت ترافیک بصورت آنی، مدیریت ناوگان و مسیریابی پویا می باشند. مقاله حاضر به معرفی این روش و مزایای آن، نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری و پارامترهای ترافیکی برآورد شده می پردازد و در نهایت یک معماری جهت پیاده سازی این سیستم پیشنهاد می شود.


کلمات کلیدی:

مدیریت هوشمند ترافیک ، سنسورهای متحرک توزیع یافته ، سیستم های اطلاعات مکانی ، شبکه حمل و نقل

کلید واژه ها: سایر موارد