پایگاه اطلاعات مکان محور مبتنی بر GIS

پایگاه اطلاعات مکان محور مبتنی بر GIS

نویسنده:

[ مهدی شاه محمدی ] -

خلاصه مقاله:

در این مقاله به ساختار یک پایگاه اطلاعات مکانی مبتنی بر GIS پرداخته می شود. چنین پایگاهی باید بتواند نیازهای سازمانهایی که برای برنامه ریزی و خدمت رسانی به اطلاعات اینگونه پایگاه ها وابسته هستند را برآورده سازد. از طرف دیگر راه حلهای ارایه شده باید بومی سازی شده باشند. به زبانی دیگر بتوان این راه حلها را با امکانات موجود بدون وابستگی به منابع خارجی پیاده سازی نمود. لذا در این مقاله روشهای ساختن این پایگاه داده مبتنی بر سیستمهای GIS با توجه به تولید پارسلهای مجازی بر اساس کدهای پستی ده رقمی با صرف کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن بررسی شده اند.