نگاهی به توده های زیتون وحشی جنوب کشور و نقش آنها در حفظ آب و خاک منطقه

نگاهی به توده های زیتون وحشی جنوب کشور و نقش آنها در حفظ آب و خاک منطقه

نویسنده:

[ حمید حسین پور ] - دکترا جنگلداری و کارشناس دفتر امور کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه

خلاصه مقاله:

زیتون وحشی (Olea ferruginea) یکی از گونه های زیتون موجود در کشور می باشد که بصور خودرو در کوهستانهای شمالی خلیج فارس و دریای عمان از ارتفاع 1400-2500 متر از سطح دریا بین 26 تا 29 درجه عرض شمالی پراکنده شده است. امروزه پوشش گیاهی این نواحی شدیدا مورد دستبرد و تخریب قرار گرفته و وضع کاملاً نامناسبی پیدا کرده است که نتیجه آن را در شدت و حجم تخریب و فرسایش خاک منطقه می توان ملاحظه نمود.


کلید واژه ها: سایر موارد