انتخاب و واسنجی بهترین روش ساخت هیدروگراف واحد مصنوعی در تعیین سیلابهای حوزه آبخیز سد زاینده رود

انتخاب و واسنجی بهترین روش ساخت هیدروگراف واحد مصنوعی در تعیین سیلابهای حوزه آبخیز سد زاینده رود

نویسنده‌گان:

[ محمد نکویی مهر ] - کارشناس ارشد آبخیزداری، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان چهارمحال و بختیاری
[
مسعود گودرزی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

خلاصه مقاله:

سیلابها از جمله پدیده هایی هستند که زندگی ساکنین مناطق سیلزده را به خطر می اندازد. بشر همیشه در فکر پیش بینی و مهار این پدیده بوده است. یکی از روشهای پیش بینی و تعیین سیلاب رودخانه ها استفاده از هیدروگراف واحد می باشد. هیدروگراف رواناب مستقیم ناشی از یک واحد (یک سانتی متر یا یک اینچ) بارندگی مازاد که از رگباری با شدت یکنواخت بر روی حوزه آبخیز و مدت معلوم حاصل شده باشد.

کلید واژه ها: اصفهان