ارزیابی کمیت رسوب از طریق اندازه گیری

ارزیابی کمیت رسوب از طریق اندازه گیری

نویسنده:

[ منصور خواجوند خزاعی ] - کارشناس ارشد معاونت آبخیزداری تهران

خلاصه مقاله:

ارزیابی مقادیر دبی رسوب و تحولات زمانی ان در یک حوزه آبخیز نسبتا کوچک کوهستانی با پوشش گیاهی مناسب از طریق روش های متکی به اندازه گیری غلظت مواد منقله موضوع اصلی این تحقیق بوده است.
حوزه آبخیز مورد بررسی حوزه معرف کسیلیان واقع در دامنه شمالی ارتفاعات البرز در جاده فیروزکوه و 28 کیلومتری شرقی پل سفید به مساحت 68 کیلومتر مربع انتخاب شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد