بررسی نقش پوشش گیاهی، شیب و مساحت حوزه در تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز فیله خاصه، زنجان)

بررسی نقش پوشش گیاهی، شیب و مساحت حوزه در تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز فیله خاصه، زنجان)

نویسنده:

[ ابوالقاسم دارسی ] - کارشناس ارشد آبخیزداری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام خراسان

خلاصه مقاله:

فرسایش خاک از جمله پدیده های طبیعی است که امروزه به دلیل افزایش روز افزون آن به عنوان خطری برای حیات انسان قلمداد می گردد. این پدیده در حوزه های ابخیز موجب شده است که هر ساله مقدار زیادی خاک حاصلخیز از دسترس خارج شود.


کلید واژه ها: زنجان