بررسی عوامل موثر در لغزش زمین در حوزه آبخیز بانه

بررسی عوامل موثر در لغزش زمین در حوزه آبخیز بانه

نویسنده‌گان:

[ اقبال محمدی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام کردستان
[
مسعود گودرزی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

خلاصه مقاله:

لغزش زمین از جمله پدیده هایی است که هر ساله خسارات زیاد جانی و مالی بوجود می آورد. این معظل در مناطق کوهستانی دارای فراوانی بیشتری است چرا که عامل شیب زمینه ساز بوده و در حقیقت بستر لغزش را فراهم می نماید. منطقه بانه از جمله مناطقی است که با معظل لغزش روبروست . حوزه آبخیز بانه در غرب کشور و از توابع استان کردستان، در زون سنندج – سیرجان واقع شده و مساحت آن برابر 76/75 کیلومتر مربع است. پایین ترین نقطه ارتفاعی حوزه 1495 و بالاترین نقطه ارتفاعی آن، 2715 متر است.

کلید واژه ها: کردستان